Consiliance

Menu

Begeleide intervisie

Professionele vraagstukken omzetten in nieuwe kansen, door het inzetten van het eigen oplossingsvermogen. Verandering ontstaat door met een beproefde methodiek met 6/8 vakgenoten elkaar te bevragen. 

Meer informatie

 

Nieuwe ruimte voor werkplezier, creativiteit en zelfvertrouwen.

Executives of zelfstandige professionals

Ervaart u de behoefte om te blijven professionaliseren, uzelf voortdurend te ontwikkelen, door te leren en zo een beter en breder zicht te krijgen op het eigen handelen en gedrag. Met als doel om de communicatie en in interactie met de eigen omgeving meer voor elkaar te krijgen.

Zeker geen theekransjes of borreluurtje

Schools leren past allang niet meer, netwerken blijft te oppervlakkig of biedt te weinig privacy voor uzelf en uw opdrachtgevers. Directe collega’s om mee te sparren ontbreken, kennen u te goed, zitten te veel op dezelfde lijn in de organisatie of ervaart u als te nabij waar het te persoonlijk wordt en/of de gewenste diepgang uitblijft. 

Door professionals beproefde methodiek

Begeleide intervisie is een inspirerende en beproefde ontwikkelingsmethode die inzetbaar is voor ervaren tot zeer ervaren executives en professionals.

Nieuwe groep starten 

Het is altijd mogelijk om samen na te gaan of er in een andere professie voldoende animo is om een groep op te starten en daarnaast bestaat de mogelijkheid om een al bestaande groep professioneel te gaan begeleiden voor bijvoorbeeld een verdieping in methodiek of een kwaliteitsslag in de procesbegeleiding.

 

Inbrengen eigen vraagstuk

Deelnemers brengen tijdens één van de bijeenkomsten ieder één eigen vraagstuk in waardoor alle kennis, aandacht en energie tijdens die bijeenkomst volledig beschikbaar is voor de inbrenger. De volgende keren draagt u uw kennis en ervaring over, om een ander een stap verder te brengen. Ook erg leerzaam voor uzelf.

Voorbereiden case-inbreng 

Voorafgaand aan deze bijeenkomst is er aandacht vanuit de procesbegeleider voor de goede voorbereiding van de case samen met de inbrengende deelnemer. Samen maken we een keuze voor een intervisiemethode die past bij de case, bij de ontwikkelwensten en die aansluit bij de persoonlijkheid van de inbrengende deelnemer. 

Intervisiebijeenkomst, samen op zoek

De inbrengende deelnemer vertelt tijdens een groepsbijeenkomst over de case en plaatst deze in een context. Afhankelijk van de gekozen methode stelt de kleine groep van de overige inbrengers vragen aan de inbrenger onder de procesbegeleiding van de begeleider. De inbrenger komt in de verschillende fases door de specifieke systematiek in een stapsgewijze analyse terecht en formuleert uiteindelijk een eigen oplossing.

Vooraf goed kennismaken

De facilitaror organiseert vooraf een voorbereidende bijeenkomst waar via een beproefde methodiek internsief kennis met elkaar wordt gemaakt op basis van de waarden van de deelnemers. Tijdens die bijeenkomst is er ook gelegenheid om zaken als vertrouwelijkheid, de locatie van de bijeenkomsten en agendaplanning goed met elkaar af te stemmen. 

De tijdsinvestering voor het hele traject:

  • Intake gesprek van één uur.

  • Start- en kennismakingsbijeenkomst met de groep van vier uur.

  • Eenmalige voorbereidingstijd met case-inbrenger van vier uur.

  • Afhankelijk van het aantal deelnemers 6/8 bijeenkomsten van vier uur.

“Ontwikkelen is niet het vullen van een vat met kennis, maar het ontsteken van een vuur". Het gaat er niet om dat je dingen weet, maar ze werkelijk kent, doorgrond en betekenis geeft.

- William Buttler Yeats, Ierse dichter

Wat zet Lian in als facilitator en procesbegeleider bij begeleide intervisie:

Haar vermogen om te enthousiasmeren, te faciliteren, te timen en ruimte te creëren in dat wat nodig is om een mens of team te laten slagen en om verder te komen in een proces van persoonlijke ontwikkeling.

Haar talent om intuïtief aan te voelen van impliciete zaken die de onderlinge communicatie of het proces beïnvloeden. Door de juiste mensen de juiste vragen te stellen of deze goed te benoemen ontstaat er nieuw inzicht en bewegingskracht.

Haar creativiteit en probleemoplossend vermogen om snel te kunnen schakelen bij kansen, in kritische situaties en bij onvoorziene gebeurtenissen.

Haar ervaring met groepen, samen met de voortdurende intensieve training en uitwisseling waarvoor ze mede-inbreng levert en ook ontvangt van haar collega-facilitators.