Consiliance

Menu

Cases

Consiliance werkt aan adviesvraagstukken zoals:

  • Advies zowel op de inhoud als het proces bij de realisatie van verbinding en draagvlak tussen beleid en uitvoering, op strategisch, tactisch en operationeel niveau;

  • Advies voor de verbetering van de interne en externe communicatieprocessen, informatie- en communicatiestromen;

  • Sparringpartnerschap, procesbegeleiding en executive coaching van directie en/of bestuurders voor competentie ontwikkeling, functioneren en bij strategische koerswijzigingen. 

Cases uit de praktijk: