Consiliance

Menu

RCH Midden Brabant U.A.

Herinrichting online informatie- en communicatiestromen

Als procesbegeleider en communicatie adviseur heeft Lian aan de directeur/bestuurder en de interne projectmanager geadviseerd bij het traject rondom de herinrichting van de interne en externe online informatie- en communicatiestromen van deze organisatie in verandering. Het belangrijkste doel daarbij was om in de veranderende zorgomgeving en organisatie goed aan te blijven sluiten met communicatie bij zowel de interne en externe doelgroepen. Daarnaast heb ik de projectmanager gecoacht bij de doorgeleiding van het project in de organisatie.

 

Verschillende rollen en doelen:

  • In de rol van extern organisatie- communicatieadviseur en procesbegeleider, strategisch adviseren van de directeur/bestuurder en de interne projectmanager, zowel op de inhoud als het proces bij het vooronderzoek en de budget- projectplanning. Het belangrijkste doel daarbij was de goedkeuring van de raad van bestuur verkrijgen, om de informatie- en communicatiestromen rondom de nieuwe website en het intranet voor deze zorggroep te kunnen realiseren. Daarbij is sterk rekening gehouden met de veranderende zorgomgeving, de decentralisatie van zorg, de veranderende informatiebehoefte bij alle interne en externe stakeholders, de contractuele afspraken met de zorgverzekeraars en de Zorgbrede Governance Code. 

  • Als externe procesbegeleider en communicatieadviseur tactisch adviseren aan de directeur/bestuurder en de interne projectmanager, verantwoordelijk voor realisatie het project.

  • Coaching op competenties en het functioneren tijdens het project van de interne projectmanager bij de concrete uitvoering van het project.

  • Procesbegeleiding. coördinatie van de uitvoering, het gezamenlijk schrijven en de eindredactie van de webteksten in samenwerking met de interne kaderartsen van RCH en het projectmanagement.