Consiliance

Menu

Share Women Only

Als organisatie- en communicatie adviseur en presentator heeft Lian voor de leden van Share een presentatie gegeven over van sociale media voor ondernemers. Een inleiding voor de training in Linkedin die daar direct op aansloot.

In een later traject heb Lian als bestuursadviseur en als procesbegeleider het bestuur verder op pad geholpen bij de transitie van de organisatie.

  • Als communicatie adviseur en trainer ontwikkelen van een presentatie over sociale media voor de verbetering en profilering van ondernemers en professionals van Share. Met als doel om kennis op dit onderwerp over te dragen.

  • Het organiseren en ontwikkelen van een training/workshop in Linkedin voor de ondernemers en professionals, met als doel een betere online profilering van de individuele deelnemers.

  • Organisatie- en communicatieadvies en procesbegeleiding bij een bestuurlijk veranderproces tijdens de bestuurlijke transitie van de organisatie.