Consiliance

Menu

Zorgelooshuis

Belangenbehartigen met een platform voor sociale innovatie

Lian heeft door de jaren heen de rollen van programmaontwikkelaar, organisatie- en communicatie adviseur, projectmanager en procesbegeleider zowel op strategisch, tactisch en uitvoerend gebied vervuld. Het doel daarvan was om invulling te geven aan de belangenbehartiging van senioren, de 300.000 leden van het VBOB. Om deze belangen goed te kunnen behartigen op het gebied van levensbestendig wonen is Zorgelooshuis een platform voor sociale innovatie, kennisuitwisseling en discussie tussen senioren, kennisinstellingen, politiek en bedrijfsleven uit ontstaan. Het heeft als doel om gezamenlijk betere producten en diensten te realiseren om langer zelfstandig thuis blijven wonen mogelijk te maken.

 

Verschillende rollen en doelen:

  • Als programmaontwikkelaar / procesbegeleider in co-creatie met een interne werkgrope bestaande uit oud-Philips consultants, ontwikkelen van een programma. Uit de gezamenlijke ideeën is projectplan gerealiseerd rondom de sociale innovatie en de organisatie die nodig is om een leven lang thuis wonen maken. Hiervoor is het nodig om kennisontwikkeling bij senioren te vergroten en tegelijkertijd de wensen en benodigde middelen helder te krijgen. Het belangrijkste doel van dit eerste traject was de al bestaamde ideeën in korte tijd de vorm te geven die ze verdienden en tegelijkertijd een basis te leggen om de nodige financiering te verkrijgen. Bij dit laatste was het belangrijk om ook goed aan te sluiten bij de plannen op het gebied van zorginnovatie van Provincie Noord-Brabant en bij die van de zorgverzekeraars.

  • In de rol van externe organisatie- en communicatieadviseur is in co-creatie met grotendeels nieuwe interne werkgroep een communicatieplan voor de bewustmakingscampagne onder senioren en een naam, concept ontwikkeld. Het doel daarvan was de eerste stappen te zetten in de werkelijke opbouw van de organisatie en te starten met de realisatie van dit innovatieve maatschappelijk project.

  • Daarnaast is strategisch advies, procesbegeleiding en het netwerk ingezet bij de tactische en praktische uitvoering voor het verkrijgen van de nodige financiering/subsidie. 

  • Tijdense de opbouw van de projectorganisatie van deze nieuwe organisatie en de realisatie van het online platform heeft Lian als projectmanager, procesbegeleider en coach rondom competenties en functioneren van de deelnemers geopereerd. Het belangrijkste doel was de selectie, begeleiding en ontwikkeling van de vrijwilligers en de organisatie zo in richten zodat de eerder gemaakte plannen tot uitvoering gebracht konden worden. Ook de coördinatie van praktische ontwikkeling van de communicatiemiddelen zoals een basishuisstijl, het laten bouwen van een online-platform met een besloten internetforum, het opstarten  van de campagne met het bijbehorende netwerk, het schrijven van de webteksten en de fotografie.

  • Nadat de organisatie, de vrijwilligers en de basismiddelen beschikbaar waren is het bestuur strategische en tactisch geadviseerd als nazorg bij de overdracht aan een interne vrijwillige projectmanager, die samen met een team van acht vrijwilligers het project verder uit gaat bouwen.