Consiliance

Menu

KBO-Brabant

Als interim bestuursadviseur en projectmanager heeft Lian gewerkt aan diverse projecten op het gebied van de ontwikkeling en doorontwikkeling van diverse internetplatforms bedoeld voor interne en externe doelgroepen en doelstellingen van deze vereniging met 130.000 leden. Het betreft zowel strategisch advies en projectontwikkeling voor het algemeen bestuur als tactisch advies voor de interim directeur/bestuurder en het managementteam.

  • Strategisch advisering en projectmanagement voor het algemeen bestuur van KBO-Brabant door het ontwikkelen van een meerjaren projectplan voor een interactief platform toegankelijk voor 600.000 Brabantse Senioren. Het belangrijkste doel van het platform is belangenbehartiging en kennisoverdracht. Het plan, bedoeld voor een subsidie-aanvraag bij de Provincie Noord-Brabant is begeleid met een bijpassende promotiefilm.   

  • Strategische advisering voor het algemeen bestuur van KBO-Brabant over de aanpassing en/of uitbreiding van het personeelsplan voor de organisatie-inrichting op het gebied van communicatie & ICT met de bijbehorende taak en rolverdeling binnen de diverse lagen van de organisatie.

  • Strategische advisering voor het algemeen bestuur van KBO-Brabant op het gebied van pr- en reclamebeleid in het kader van de wijzigingen en verantwoordelijkheden in internetstrategie.

  • Projectmanagement van de technische realisatie van een koppeling tussen het eerder ontwikkelde interactief platform en een database met het bestaande adressenbestand. Het technisch laten inrichten van de werkomgeving op het platform voor interne werkgroepen op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau van de organisatie met de organisatie van de taak en rolverdeling tussen deze werkgroepen.

  • Tactische advisering aan de directeur/bestuurder en senior communicatie manager betreffende het communicatiemanagement bij de implementatie van sociale internet platform, hetgeen exclusief toegankelijk is voor de leden van KBO-Brabant.